ST.THOMAS MAR THOMA CHURCH, KHARGHAR, NAVI MUMBAI, MAHARASHTRA

 +91 22 27459489

stpetersmtc@gmail.com

VICAR

Rev. SAJEEV VARUGHESE KOSHY

KHARGHAR ST THOMAS MAR THOMA CHURCH, KH4/8, 604, CELEBRATIONS CHS, SECTOR 17, KHARGHAR, NAVI MUMBAI, RAIGARH DIST., MAHARASHTRA, INDIA 410206

 +91 8891930243

sajeevvarughesekoshy@gmail.com