VIKROLI MAR THOMA CHURCH, 10, SHARON XHA LTD, CHAITANYA NAGAR, OPP. POWAI IIT, MUMBAI-76, MAHARASTRA, INDIA

+91 22 27459489

stpetersmtc@gmail.com

VICAR

Rev. TOM JOHN

VIKROLI MAR THOMA CHURCH, 10, SHARON XHA LTD, CHAITANYA NAGAR, OPP. POWAI IIT, MUMBAI-76, MAHARASTRA, INDIA

+91 7022579374/ +91 9847111696

jerrish100@yahoo.com